Đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện từ năm 2021
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 07/10/2019 Lượt xem: 70

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Công văn số 2854/BKHCN-VP ngày 12/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được biết và kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu đề xuất các đề tài/dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2021 tham gia Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia (Xem chi tiết tại Công văn số 1152/SKHCN-QLKH ngày 04/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ). Trong đó lưu ý:

- Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình.

- Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN: Mẫu A1-ĐXNV và Mẫu  A3-ĐXNV.

- Thời gian nhận đề xuất: từ 08 giờ ngày 01/10/2019 đến 17 giờ ngày 30/11/2019.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập