Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ”
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 04/10/2019 Lượt xem: 25

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SKHCN ngày 27/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển dược liệu cho Trung tâm Công nghệ Sinh học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ” với thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Phú Minh – Thành Ý (Công ty TNHH MTV TMDC Kỹ Thuật Phú Minh - Công ty CP Chế tạo máy Thành Ý).

+ Tên thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH MTV TMDC Kỹ Thuật Phú Minh

Địa chỉ: 359/2 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tên thành viên liên danh: Công ty CP Chế tạo máy Thành Ý

Trụ sở: Số 14, ngõ 422 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

VPGD: Số 67B3 Khu đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

- Giá trúng thầu: 4.584.320.000 (Bốn tỷ, năm trăm tám mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn

1

Công ty TNHH Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Mỹ Thành

- Đề xuất kỹ thuật của thiết bị không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, nội dung làm rõ E-HSDT không đảm bảo nguyên tắc “không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp” theo Điều 22 Chương I E-HSMT.

2

Công ty TNHH Nghĩa Anh Phát

- Năng lực tài chính và kinh nghiệm không đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời đại diện của liên danh Phú Minh – Thành Ý (Công ty TNHH MTV TMDC Kỹ Thuật Phú Minh - Công ty CP Chế tạo máy Thành Ý đến liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ, Tầng 22 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để ký kết hợp đồng trong khoản thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.

Nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn theo địa chỉ quy định trong hồ sơ mời thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương XII Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Mục 2 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập