Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN về khởi nghiệp sáng tạo
Người đăng tin: Trần Ngọc Oanh Ngày đăng tin: 04/10/2019 Lượt xem: 42

Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức/cá nhân đề xuất các nhiệm vụ KH&CN về khởi nghiệp sáng tạo

Nhiệm vụ KH&CN về khởi nghiệp sáng tạo như sau:

1. Các nhiệm vụ cụ thể hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức/cá nhân có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Các nhiệm vụ chung để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong năm. Trong đó đợt 1 đề nghị các doanh nghiệp/ tổ chức, cá nhân gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/10/2019 để tổng hợp, xem xét trong tháng 11/2019.

- Địa điểm nhận đề xuất nhiệm vụ: Gửi Phiếu đề xuất nhiệm vụ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết theo Công văn số 1102/SKHCN-QLCN

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập