Hội đồng tuyển chọn đề tài cấp thành phố năm 2019 đợt 1 "Phân loại nền đất để thành lập bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng nhà và công trình trong phạm vi thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 02/10/2019 Lượt xem: 19

Ngày 30/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp thành phố năm 2019 đợt 1: "Phân loại nền đất để thành lập bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng nhà và công trình trong phạm vi thành phố Đà Nẵng"

(Nguồn: ảnh chụp tại buổi họp)

Đề tài thực hiện là cần thiết nhằm xây dựng bộ hướng dẫn thiết kế kháng chấn xây dựng công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể áp dụng trong quá trình triển khai các công việc có liên quan. Hội đồng đã đánh giá Cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài có năng lực phù hợp để triển khai đề tài và góp ý để Cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh lại thuyết minh đề cương. Hội đồng thống nhất đề nghị thực hiện đề tài và cho điểm đánh giá trung bình là 82,5/100 điểm cho hồ sơ của Cơ quan chủ trì là Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập