Giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 24/09/2019 Lượt xem: 7

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 597/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động nhằm mục đích tập hợp các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên; giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp khoa học và công nghệ với Nhà nước để góp ý hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội vào ngày 05/10/2019.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để Quý doanh nghiệp được biết.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia làm hội viên, đề nghị liên hệ với Bà Trần Thị Thùy Dương - Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0976135573.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập