Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Đinh Hữu Tuyến Ngày đăng tin: 18/09/2019 Lượt xem: 24

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của thành phố

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND (chi tiết đối tượng, loại hình công nghệ, nội dung được hỗ trợ); trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các quyết định nêu trên.

Để tiếp tục triển khai hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến thông tin về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ của UBND thành phố Đà Nẵng theo nội dung Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tới các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố được biết, xem xét và lập đề xuất đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Dựa trên đề xuất của doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xem xét sự phù hợp của đề xuất và hướng dẫn các thủ tục để doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp ông Đinh Hữu Tuyến - Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ, số điện thoại: 0236.3887429, email: tuyendh@danang.gov.vn.

Chi tiết file đính kèm: Công văn số 894/SKHCN-QLCN

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập