Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/11/2014 Lượt xem: 36

Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng

Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Quyết định số 194/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập