Tổ chức lại hoạt động của Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia
Người đăng tin: Huỳnh Sang Ngày đăng tin: 30/08/2019 Lượt xem: 24

Theo Bộ KH-CN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu góp phần nâng cao trình độ công nghệ nói riêng và năng lực công nghệ nói chung của các doanh nghiệp.

Dự kiến từ năm 2022, Quỹ triển khai đầy đủ các chức năng tài trợ và hỗ trợ tín dụng...

Theo Bộ KH-CN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu góp phần nâng cao trình độ công nghệ nói riêng và năng lực công nghệ nói chung của các doanh nghiệp.

Sau gần 3 năm hoạt động, tính đến năm 2018, Quỹ đã tiếp nhận gần 1.000 đề xuất nhiệm vụ, dự án đổi mới công nghệ; phê duyệt 79 nhiệm vụ và ký hợp đồng tài trợ cho 27 nhiệm vụ với tổng kinh phí đối ứng của doanh nghiệp là 782,5 tỉ đồng.

Hiện Bộ KH-CN xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động mới cho phù hợp với mục tiêu đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ rủi ro với các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và cải tiến công nghệ; từ đó, giúp hình thành một lực lượng doanh nghiệp trong nước mạnh về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đủ năng lực tạo ra ngày càng nhiều của cải, vật chất.

Trong dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động mới, Quỹ được bổ sung thêm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu KH-CN phục vụ yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

Theo quy định chung, Quỹ có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn (gọi chung là hỗ trợ tài chính) cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo được Quỹ xét chọn để hỗ trợ tài chính dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng. Quỹ được miễn thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ được khuyến khích theo quy định tại Điều 9 của Luật Chuyển giao công nghệ.

Thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giải mã công nghệ; khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ đào tạo nhân lực KH-CN phục vụ việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Dự kiến từ năm 2022, Quỹ triển khai đầy đủ các chức năng tài trợ và hỗ trợ tín dụng; hoạt động hỗ trợ tín dụng bắt đầu phát sinh nguồn thu; lấy nguồn thu lãi tiền vốn cho vay và các nguồn thu hợp pháp khác của Quỹ để từng bước bù đắp chi phí và tiến tới tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động hỗ trợ tín dụng.

Theo https://motthegioi.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập