Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất năm 2019
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 28/08/2019 Lượt xem: 116

Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ nhất năm 2019 được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng phát động, là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, những hành động nghĩa cử tốt đẹp trên địa bàn thành phố, hướng đến chào mừng Đại hội thi đua, yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo đến toàn thể tổ chức, công dân được biết và tham gia viết bài gửi về Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) trước ngày 16/9/2019 thông qua nhiều kênh tiếp nhận như:

1. Bưu điện
2. Email: tdkt@danang.gov.vn
3. Trang Facebook tuyên truyền gương người tốt, việc tốt của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố https://www.facebook.com/tdktdanang)

Toàn văn các văn bản liên quan kèm theo:
1. Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 04/7/2019
2. Công văn số 10/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 27/8/2019

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập