Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH Môi trường Xanh SUSTECH
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 22/08/2019 Lượt xem: 105

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ký Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và Công nghệ cho Công ty TNHH Môi trường Xanh Sustech

Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH Môi trường Xanh Sustech (Viết bằng tiếng nước ngoài: SUSTECH GREEN ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED) có địa chỉ trụ sở chính: 138 Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, với Danh mục hai sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

Thứ nhất là sản phẩm "Thiết bị lọc nước ngầm đa cấp" đã được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1692 cho sáng chế “Thiết bị lọc nước ngầm đa tầng”.

(Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN của Công ty TNHH Môi trường Xanh Sustech)

Thứ hai là sản phẩm "Phương pháp xử lý nước thải nhiễm ion kim loại nặng bằng vật liệu từ tính phủ axit gama-poly glutamic (GAMA -PGM)" đã được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1698 cho sáng chế “Phương pháp xử lý nước thải nhiễm ion kim loại nặng bằng vật liệu từ tính phủ axit gama-poly glutamic (GAMA -PGM)”. Đồng thời, Công ty TNHH Môi trường Xanh Sustech đã triển khai nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty CP Cơ khí – Mạ Đà Nẵng và đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Đây là doanh nghiệp khoa học và công nghệ thứ 7 của thành phố Đà Nẵng./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập