Yêu cầu Báo cáo tình hình thực hiện an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/11/2014 Lượt xem: 26

Báo cáo tình hình thực hiện an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2014

Thực hiện nội dung Điều 20, Luật năng lượng nguyên tử về việc báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ và chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:

1. Cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế thực hiện báo cáo theo Mẫu báo cáo 1.

2. Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ khác báo cáo theo Mẫu báo cáo 2.

3. Các cơ sở thu gom, sản xuất sắt thép báo cáo theo Mẫu báo cáo 3.

Các cơ sở bức xạ lấy các biểu mẫu báo cáo trên mục Thông báo tại website: www.dost.danang.gov.vn. Trường hợp các đơn vị không có điều kiện kết nối internet có thể liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ để hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các Cơ sở lập báo cáo bằng văn bản và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

Tel: 05113. 887429, Fax: 0511.3822864.

Email: qlcn-skhcn@danang.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở nghiêm túc thực hiện theo các nội dung nêu trên./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập