Kết quả thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/11/2014 Lượt xem: 24

Chủ trì và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa, an toàn bức xạ hạt nhân và giải quyết khiếu nại tố cáo như sau:

a) Công tác thanh, kiểm tra

Tiến hành thanh, kiểm tra 113 cơ sở (kinh doanh xăng dầu: 28 cơ sở; sản xuất hàng đóng gói sẵn Gas, gạo: 05 cơ sở; kinh doanh mũ bảo hiểm: 09 cơ sở; kinh doanh đồ chơi trẻ em: 28 cơ sở; sản xuất và kinh doanh sắt thép: 11 cơ sở; cơ sở sử dụng phương tiện đo cân ô tô: 02 cơ sở; X-quang y tế: 30 cơ sở).

Kết quả kiểm tra, phát hiện và xử phạt 02 cơ sở vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 107.999.400 đồng, trong đó Sở tiến hành xử phạt hành chính 01 cơ sở vi phạm về thủ tục cấp phép thiết bị X- quang y tế và tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu.

b) Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Giải quyết 02 đơn thư tố cáo, kiến nghị về hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa, giải pháp hữu ích.

- Tham gia cùng với Chi cục Quản lý thị trường giải quyết 02 đơn khiếu nại về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trong năm 2014, nhờ tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh khoa học và công nghệ, số cơ sở được thanh, kiểm tra tăng 12,26% so với cùng kỳ năm 2013. Sở đã thực hiện tốt vai trò đầu mối và phối hợp tốt với các đơn vị và ngành chức năng trong triển khai nhiệm vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra, tránh được sự chồng chéo, kết quả thanh, kiểm tra phản ánh chính xác, kết luận đúng. Tuy nhiên, kết quả thanh, kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng vi phạm trong hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân cũng như kinh doanh xăng dầu.

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập