Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/11/2014 Lượt xem: 28

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 52, 53, 54, 58 và 63 của Luật Khoa học và công nghệ về đầu tư, cơ chế tài chính và một số nội dung cần thiết về dự toán ngân sách nhà nước, nội dung chi cho hoạt động khoa học và công nghệ và quản lý nhà nước về quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Theo Nghị định này, Sở KH&CN căn cứ vào hướng dẫn của Bộ KH&CN, chịu trách nhiệm đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho khoa học và công nghệ của địa phương mình; xử lý, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi từng phần, quy trình thủ tục thực hiện khoán chi cũng như trách nhiệm của các bên liên quan khi nhiệm vụ KH&CN bị dừng thực hiện hoặc không đạt yêu cầu, được quy định chi tiết tại Điều 15, 16 Nghị định này.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập