Khoa học và Công nghệ thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 21/08/2019 Lượt xem: 65

Các dự án khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Khởi nghiệp phải gắn liền với đổi mới sáng tạo thông qua chính sách hỗ trợ cụ thể. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng trên 30 doanh nghiệp khởi nghiệp và thành phố đã có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có những chính sách về khoa học và Công nghệ.

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã dành sự quan tâm đặc biệt về vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp. Có thể thấy hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng đang có những bước đi tích cực, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã bắt đầu phát triển, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ra đời và hoạt động có hiệu quả. Thành công bước đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp, bên cạnh nỗ lực của chính quyền hỗ trợ cho các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp và sự ủng hộ của cộng đồng đã khích lệ tinh thần khởi nghiệp của thành phố mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chính sách và hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo   

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18-5-2016 và nhiều chính sách khoa học và công nghệ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều chính sách hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp và các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có một số chính sách nổi bật như:

1) Hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, bảo hệ quyền sở hữu trí tuệ, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND và  Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố

2) Hỗ trợ truyền thông giới thiệu các dự án khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp và hỗ trợ trung bày quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, trong và ngoài nước để hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia triển lãm

3) Giới thiệu các chuyên gia tư vấn, tổ chức hỗ trợ, kết nối, kêu gọi vốn đầu tư thông qua các vườn ươm, nhằm giúp hoàn thiện dự án, có cơ hội nhận được đầu tư.

4) Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về dự án khởi nghiệp, thúc đẩy kinh doanh dành cho các bạn trẻ quan tâm đến khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hiện nay, thành phố Đà Nẵng còn đang xây dựng các nhiệm vụ lớn như: xây dựng đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”;  Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đến năm 2025” giai đoạn 2020-2025 và triển khai xây dựng Dự án khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp của thành phố.

Các nhiệm vụ trên là cơ sở để triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố trong thời gian đến nhằm thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24/01/2019  của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”. Tầm nhìn đến năm 2045 thành phố “trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á”.  

Vũ Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập