Tìm kiếm
Trả lời đơn của Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 19/08/2019 Lượt xem: 79

Trả lời đơn của Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh yêu cầu xử lý hành vi hành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với ông Nguyễn Huỳnh Tùng (địa chỉ: K105/2B Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vì đã sử dụng dấu hiệu “PASCUCCI COFFEE, hình” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam của CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A (địa chỉ: Via Circonvallazione, 16/A, I-61010 Monte Cerignone (PU), Italy).


Trả lời đơn của Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh yêu cầu xử lý hành vi hành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với ông Nguyễn Huỳnh Tùng (địa chỉ: K105/2B Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vì đã sử dụng dấu hiệu “PASCUCCI COFFEE, hình” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam của CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A (địa chỉ: Via Circonvallazione, 16/A, I-61010 Monte Cerignone (PU), Italy).

Sau khi xem xét hồ sơ và các thông tin có liên quan, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 và Khoản 5 Điều 32 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật thì không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

Thông tin tại Cổng Thông tin điện tử về công tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao (https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=755), trong Danh sách các nước và loại giấy tờ được miễn hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự, đối với nước Cộng hòa I-ta-li-a, chỉ có giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa I-ta-li-a cấp là được miễn hợp pháp hóa lãnh sự khi được dịch để chứng thực chữ ký người dịch.

Bản dịch Giấy ủy quyền của CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A (được gửi kèm theo đơn nêu trên) thực hiện không đúng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Lí do:  Bản chính của Giấy ủy quyền này được tổ chức có thẩm quyền của nước Cộng hòa I-ta-li-a công chứng nhưng chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, nội dung công chứng của tổ chức có thẩm quyền của nước Cộng hòa I-ta-li-a bằng tiếng I-ta-li-a nhưng bản dịch công chứng đã chứng nhận “dịch văn bản/giấy tờ này từ tiếng Anh sang tiếng Việt”.

Từ các nhận định nêu trên, căn cứ quy định của pháp luật, Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh chưa có đủ hồ sơ chứng minh tư cách bên được ủy quyền của CAFFE’ PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A để thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trả lời cho Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh được biết./.

        (Thanh tra Sở)


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 2 3 1 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập