Trả lời đơn của Công ty cổ phần Fiditour
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 19/08/2019 Lượt xem: 67

Trả lời đơn của Công ty cổ phần Fiditour (địa chỉ: Số 127-129-129A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị xử lý hành vi của Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour (địa chỉ: 127-129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) vì đã sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại.

Trả lời đơn của Công ty cổ phần Fiditour (địa chỉ: Số 127-129-129A Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị xử lý hành vi của Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour (địa chỉ: 127-129 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) vì đã sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại.  

Sau khi xem xét hồ sơ, căn cứ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trả lời như sau:

Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, yêu cầu xử lý hành vi của Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour về việc sử dụng tên doanh nghiệp bị cho là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại của Công ty cổ phần Fiditour không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Đề nghị Công ty cổ phần Fiditour liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong trường hợp đã có kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, tên thương mại có liên quan đến Chi nhánh Công ty cổ phần Lữ hành Fiditour tại thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng trả lời để Công ty cổ phần Fiditour được biết./.

        (Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập