Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/11/2014 Lượt xem: 55

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014.

Thông báo số 61-TB-SKHCN

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển

Mẫu Sơ yếu lý lịch

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập