Một số Nghị quyết mới của HĐND thành phố Khóa IX, kỳ họp thứ 11 về tài chính, ngân sách
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 07/08/2019 Lượt xem: 220

Ngày 11/7/2019, tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua và ban hành một số Nghị quyết mới của HĐND thành phố Khóa IX, kỳ họp thứ 11 về tài chính, ngân sách.

Trong đó một số Nghị quyết có phục vụ xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và liên quan đến triển khai các nhiệm vụ KH&CN, cụ thể:

- Nghị quyết số 238/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Nghị quyết số 240/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với cơ sở pháp lý là Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND thành phố quy định đối tượng khách được mời cơm trên địa bàn thành phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Nghị quyết số 241/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập