Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2)
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 02/08/2019 Lượt xem: 32

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Trong những năm qua, được sự quan tâm của thành phố, Trung tâm Công nghệ sinh học dần hoàn thiện về cơ sở vật chất kỹ thuật thông qua các dự án xây dựng cơ bản. Trong đó, dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) được Hội đồng nhân dân thành phố đồng ý phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 81.176 triệu đồng.

(Mô hình Khu nghiên cứu dự kiến tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng)

Theo quy định tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố về việc Ban hành Quy định về công khai một số nội dung ở bước quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công và các dự án nhạy cảm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh không sử dụng vốn đầu tư công do nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ xin cung cấp một số thông tin liên quan đến dự án như sau:

1. Tên dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2).

2. Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Thọ Tây và phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Mục tiêu đầu tư:

- Mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật nhằm mục đích mở rộng nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, xử lý môi trường, y tế, công nghiệp thực phẩm nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và triển khai các quy trình kỹ thuật hiện đại về công nghệ sinh học phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý môi trường quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ công tác nghiên cứu, chọn tạo và nhân nhanh các giống cây, con vật nuôi bằng công nghệ sinh học và tham gia đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu công nghệ sinh học của thành phố và của khu vực Nam Trung bộ.

- Mở rộng khu trung tâm nhằm mở rộng liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học.

- Nghiên cứu kêu gọi đầu tư, hợp tác để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, sản phẩm sáng tạo để phục vụ cho khởi nghiệp sáng tạo.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

- Các hạng mục đã đầu tư theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng được duyệt tại Quyết định số 7699/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Kè chắn đất gia cố, bảo vệ tường rào; Cửa lưới chống côn trùng (nhà thí nghiệm); Nhà chứa rác; Nhà bảo vệ; Nhà xe nhân viên; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: San nền, Giao thông, Hệ thống cấp, thoát nước ngoài nhà, Hệ thống cấp điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 14.850.966.000 đồng.

- Các hạng mục điều chỉnh, bổ sung (chưa thực hiện) theo dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục để mở rộng Trung tâm ra mặt tiền đường Tôn Đản nối dài (theo tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 điều chỉnh, mở rộng được duyệt tại Quyết định số 8128/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 40.671.089.000 đồng, cụ thể: Khối nhà hành chính 3 tầng (kể cả 01 tầng tum mái); Nhà xe; Nhà bảo vệ; Tường rào cổng ngõ lối vào chính; Hệ thống sân bãi, giao thông nội bộ; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; Trang thiết bị kèm theo. Giá trị dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung được duyệt tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là 22.767.437.000 đồng.

6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Đầu tư các hạng mục công trình để thay thế các hạng mục điều chỉnh, bổ sung đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh tại Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố nhưng chưa triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điều chỉnh Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) được duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố), cụ thể như sau:

- Đền bù, giải tỏa mở rộng Trung tâm theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt.

- Xây mới Khối phòng thí nghiệm công nghệ sinh học với quy mô 3 tầng và trang thiết bị kèm theo (thay cho Khối hành chính 3 tầng (kể cả 01 tầng tum mái) đã được phê duyệt).

- Nhà bảo vệ; Hệ thống tường rào, cổng ngõ, lối vào.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: San nền, giao thông, cảnh quan, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, …

7. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 81.176.548.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

TMĐT đã phê duyệt

Tổng mức đầu tư điểu chỉnh, bổ sung

TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung

1

Chi phí Xây lắp

29.489.487.000

31.161.951.000

60.651.438.000

2

Chi phí Thiết bị

1.441.550.000

3.119.000.000

4.560.550.000

3

Chi phí QLDA, TVĐTXD và chi phí khác

4.230.138.000

2.887.461.000

7.117.599.000

4

Chi phí Đền bù, giải tỏa

2.396.202.000

2.740.256.000

5.136.458.000

5

Chi phí dự phòng

3.113.712.000

596.791.000

3.710.503.000

 

Tổng cộng

40.671.089.000

40.505.459.000

81.176.548.000

8. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới.

9. Loại dự án, cấp công trình

- Dự án nhóm B thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng.

- Công trình dân dụng cấp III.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn XDCB năm 2019 bố trí 05 tỷ đồng).

11. Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2021.

12. Hình thức quản lý dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2155/SKHĐT-KGVX ngày 26/7/2019 trình UBND thành phố giao Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp thực hiện quản lý dự án theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại  Công văn số 766/SKHCN-KHTC ngày 19/7/2019.

13. Thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân

- Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm hành chính, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3821466.

(Đính kèm Nghị quyết số 253/NQ-HDND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng).

Thị Trang

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập