Hội thảo “Cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Vấn đề lý luận và thực tiễn”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/11/2014 Lượt xem: 27

Sáng ngày 11.11.2014 tại Đà Nẵng, Viện Chiến lược chính sách khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)- Vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Sáng ngày 11.11.2014 tại Đà Nẵng, Viện Chiến lược chính sách khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức Hội thảo "Cơ chế và giải pháp tăng cường hội nhập hoạt động khoa học và công nghệ của Việt Nam với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)- Vấn đề lý luận và thực tiễn".

Chủ trì Hội thảo là Tiến sĩ Bạch Tân Sinh - Viện Chiến lược chính sách khoa học và công nghệ và ông Huỳnh Văn Ngộ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cùng với sự tham dự của các đại biểu thuộc các sở, ban, ngành, trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các tham luận như: Giới thiệu mục tiêu của đề tài và hội thảo; khái niệm và tiêu chí hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; Hội nhập khoa học và công nghệ của ASEAN; Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ đến năm 2020 – Nhìn từ quan điểm vĩ mô; Một số đánh giá ban đầu về hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ.

Theo Tiến sĩ Bạch Tân Sinh, qua khảo sát của Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy năng lực ngoại ngữ của nhà khoa học nước ta còn khiếm khuyết, 51% các nhà khoa học cho rằng có đến 25-50% cán bộ trong tổ chức khoa học và công nghệ sử dụng thành thạo tiếng Anh/Pháp, năng lực quan hệ quốc tế và tìm kiếm thông tin khoa học công nghệ của các nhà khoa học cũng đang còn khiêm tốn, đặc biệt là việc công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và trích dẫn chỉ số là rất hạn chế. Mặt khác mức độ trang bị phương tiện thông tin hiện đại của các tổ chức khoa học và công nghệ cũng chưa được đầu tư nhiều...

Để nước ta hội tụ đủ các điều kiện hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ sâu rộng, ngành khoa học và công nghệ cần tập trung phát triển trên các lĩnh vực như: Xây dựng hệ thống chính sách khoa học và công nghệ phù hợp các quy tắc, chuẩn mực và luật chơi quốc tế; nguồn nhân lực tốt, điều kiện nghiên cứu, môi trường hợp tác, thị trường khoa học và công nghệ và việc tổ chức hệ thống khoa học và công nghệ thích hợp...

Bích Liên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập