Thủ tục hành chính mới "Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ"
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 16/07/2019 Lượt xem: 2

1 Trình tự thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KH&CN) tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2. Thẩm định nội dung để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và quyết định việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bước 3. Sở KH&CN trả kết quả (cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN)

a) Người được phân công xử lý hồ sơ tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trình trưởng phòng soát xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp;

b) Người được phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm vào sổ lưu và trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp bằng một trong các hình thức sau:

- Trao trực tiếp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.

2 Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Gửi hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn.

3  Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 01);

- Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:

+ Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

+ Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

+ Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;

+ Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

+ Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4 Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH&CN

6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN.

7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

8 Phí và lệ phí

Phí: Không có.

Lệ phí: Không có.

Chi phí khác: Không có

9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Mẫu số 01 kèm theo  Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập