Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng năm 2018
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 15/07/2019 Lượt xem: 28

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Tập hệ thống hóa "Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng năm 2018" để phục vụ công tác tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Toàn văn VBQPPL xem tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập