Sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 09/07/2019 Lượt xem: 146

Ngày 8/7/2019, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng nhằm đánh giá những hoạt động công tác đảng trong 6 tháng đầu năm và đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 với sự chủ trì của đồng chí Thái Bá Cảnh - Bí thư, giám đốc Sở.

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Sở. Chỉ đạo toàn Đảng bộ tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch công tác năm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm vượt kế hoạch. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, đảm bảo an ninh quốc phòng, chú trọng công tác xây dựng đảng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phổ biến, tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị các cấp, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 04 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức, quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của sở về Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Thái Bá Cảnh - Bí thư Đảng bộ Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Bá Cảnh - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Đảng bộ Sở KH&CN đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác. Trong 6 tháng cuối năm 2019, để công tác đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Đảng ủy cần tăng cường chỉ đạo triển khai các văn bản của cấp trên, thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, tập trung triển khai tốt hoạt động KH&CN phục vụ cho sản xuất và đời sống, trong đó có thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp và tập trung phát triển nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch để tự chủ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 101 – QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ cần phải tập trung xây dựng kế hoạch để triển khai cho tốt về Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vũ Bích Hậu

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập