Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên”
Người đăng tin: Trần Thị Thanh Thảo Ngày đăng tin: 05/07/2019 Lượt xem: 32

Cân bằng giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế hướng đến sự phát triển kinh tế cần có sự chung tay của các bên tham gia bao gồm nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư là một trong những giải pháp quan trọng

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú, tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên (TNTN) của khu vực đang suy thoái và cạn kiệt bởi áp lực của sự phát triển. Cân bằng giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế cần có sự chung tay của các bên tham gia bao gồm nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư là một trong những giải pháp quan trọng. Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lê Minh Trung tại Hội thảo chủ đề “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên - Những mô hình tốt và đề xuất chính sách” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố tổ chức vào ngày 29-6 vừa rồi.

Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Lê Minh Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo chủ đề “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên - Những mô hình tốt và đề xuất chính sách” 

Trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt mục tiêu đến năm 2030 người dân Đà Nẵng sẽ được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, đặc biệt an toàn trước thiên tai; đảm bảo 100% nước thải nguy hại được xử lý, phấn đấu độ che phủ rừng đạt khoảng 45%. Trong các giải pháp thực hiện luôn phải chú trọng đến công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi và triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố vì môi trường”.

Các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia cùng nhau bàn thảo về vấn đề đồng quản lý TNTN

Theo quan điểm của các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực này, để phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên cần dựa trên ba yếu tố: kinh tế, môi trường và xã hội. Vai trò của cộng đồng trong việc giám sát, quản lý và chia sẻ các giá trị tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa rất quan trọng. 

Nhiều mô hình đồng quản lý đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học trong nước và trên thế giới được các chuyên gia chia sẻ để từ đó nghiên cứu những định hướng quản lý tài nguyên thiên phù hợp với đặc thù tại địa phương. Chẳng hạn: “Mô hình đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên xung quanh hồ Biwa của Nhật Bản”; “Mô hình đồng quản lý mặt nước tại hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk”; “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên tại Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm”; “Mô hình tổ lâm nghiệp cộng đồng nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai”…

Tham gia cùng hội thảo với bài tham luận chủ đề “Đồng quản lý tài nguyên thiên đảm bảo phát triển bền vững ở thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW”, Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Đình Anh kiến nghị: Về thể chế, cần đánh giá và công bố kết quả triển khai của bộ máy hành chính; Có quy định về khuyến khích các tổ chức, cá nhân có sáng kiến tốt trong quản lý TNTN; Phân định rõ ranh giới quản lý TNTN giữa các cơ quan, cấp quản lý; Nên xem TNTN như là một loại “bất động sản”. Về thực thi: Mời các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào quá trình xây dựng quy định, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; Có quy định cụ thể về “phản biện xã hội” của các tổ chức chính trị xã hội, quy định về lộ trình thiết lập và công bố cơ sở dữ liệu TNTN...

Có thể nhận thấy, để bảo vệ nguồn TNTN quý giá cần có sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Theo kinh nghiệm đồng quản trị TNTN tại Cù Lao Chàm, việc làm tiên phong và là nền tảng cho mọi hoạt động bảo tồn tài nguyên đó là xây dựng cơ sở khoa học và các luận cứ của phương thức “đồng quản trị TNTN”.

Thanh Thảo

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập