Sở Khoa học và Công nghệ được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 14/06/2019 Lượt xem: 2

Trong năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã không ngừng nổ lực phát động và tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thi đua với những nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm, Sở đã hướng phong trào thi đua gắn kết với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND thành phố giao. Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác năm 2018, toàn thể công chức, viên chức, lao động thuộc Sở Khoa học và Công Đà Nẵng đã nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ UBND TP giao, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp thứ 04/33 đơn vị khối sở, ban, ngành hoàn thành kết quả 03 nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với lĩnh vực hoạt động Quản lý nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2018, Sở đã tổ chức thực hiện 05 đề tài cấp quốc gia, 03 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, 35 đề tài cấp thành phố, 35 đề tài cấp cơ sở. Trong thời gian qua, Sở KH&CN đã tích cực tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia và dự án Nông thôn miền núi để huy động nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho thành phố, đa dạng hóa nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng. Hiện có 05 đề tài cấp quốc gia, 03 dự án nông thôn miền núi (NTMN) được triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với kinh phí được hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp KH&CN trung ương là 33.200 triệu đồng, là các nhiệm vụ lớn, mang tính liên ngành, liên vùng, có tính ứng dụng cao, giải quyết những vấn đề cấp bách của thành phố, có ý nghĩa khoa học lâu dài, phục vụ cho sự phát triển bền vững của thành phố và hỗ trợ phát triển các loại sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao với các quy trình kỹ thuật tiên tiến, giúp phát triển các sản phẩm đặc thù của địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.

Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 02 giải pháp hữu ích, 01 công trình đạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2017, 01 công trình đạt Giải Nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2017 và Danh hiệu Sao Khuê 2018, cùng với 113 bài báo khoa học thuộc danh mục ISI nhằm khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào hoạt động KH&CN của thành phố, qua đó khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, lao động sáng tạo trên địa bàn thành phố..

Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN như sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng... tiếp tục được chú trọng. Lĩnh vực sáng kiến - lao động sáng tạo được quan tâm đẩy mạnh. Tập trung thanh kiểm tra trong lĩnh vực KH&CN đảm bảo đúng thẩm quyền, tránh sự chồng chéo, kết quả thanh kiểm tra phản ánh chính xác, xử lý đúng quy định đối với các trường hợp sai phạm. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh.

Phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (TECHFEST) năm 2018, thu hút gần 5.500 lượt người tham dự; 250 gian hàng khởi nghiệp tham gia triển lãm; 250 nhà đầu tư, quỹ dầu tư, diễn giả trong nước, quốc tế; 20 nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là đại diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước ASEAN là đại diện của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu GEN. Bộ trưởng KH&CN đã tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018” (Quyết định số 67/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2019).

Với những thành tích đạt được nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã được Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng Bằng khen của vì đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý khoa học và công nghệ năm 2018 (Quyết định số 713/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2019), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019).

Ảnh: Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị tổng kết hoạt động khối thi đua Sở, ban, ngành

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập