Phối hợp thực hiện Điều tra quốc gia về tiềm lực khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/10/2014 Lượt xem: 54

Thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014, Quyết định số 2137/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2014, Công văn số 2963/BKHCN-TTKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Công văn số 325/TTKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia về việc phối hợp triển khai Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ và Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2014,

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố giao làm đầu mối thực hiện hai cuộc điều tra nêu trên tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trên cơ sở rà soát nhóm đối tượng điều tra, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xác định danh sách các tổ chức là đối tượng điều tra, phát hành phiếu, hướng dẫn và tập hợp các phiếu thu thập thông tin của hai cuộc điều tra.

Kết quả tổng hợp điều tra trên địa bàn thành phố, có 35 đối tượng điều tra đã tham gia cung cấp thông tin, trong đó có 15 tổ chức là đối tượng của cả hai cuộc điều tra.

(Đình Quang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập