Triển khai Tập huấn Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 20/05/2019 Lượt xem: 36

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả sáng chế, công trình nghiên cứu là nhu cầu cần thiết của những người làm khoa học. Các kết quả nghiên cứu của một đề tài hoặc dự án, ngoài các sản phẩm, nguyên mẫu chế thử, thiết bị, dụng cụ chế thử… là các tài sản hữu hình được xử lý theo các quy định đã biết, còn có các thông tin mới, có giá trị sử dụng, khai thác nhất định trong các hoạt động kinh tế, xã hội, gọi là các tài sản trí tuệ của đề tài, dự án.

Chính từ những yếu tố bức thiết của việc nghiên cứu, chiều ngày 17/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà nẵng đã phối hợp với văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng tổ chức lớp Tập huấn Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp.

Lớp tập huấn Đăng ký bảo hộ sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp

Tại buổi tập huấn bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp - Cục Sở hữu trí tuệ đã giưới thiệu đến các học viên về quy định pháp luật và hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế; hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và khai thác, sản xuất, kinh doanh.

Các đối tượng SHTT được thể hiện hay mô tả dưới các hình thức: Tác phẩm văn học, tác phẩm khoa học, tác phẩm nghệ thuật, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, giống cây trồng mới… có khả năng bảo hộ theo pháp luật SHTT, hoặc theo cơ chế đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo cơ chế tự xác lập quyền khi thỏa mãn các điều kiện luật định.

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp - Cục Sở hữu trí tuệ, chia sẻ thông tin tại buổi tập huấn

Quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ của một đề tài, dự án bao gồm:

+ Quyền sở hữu đối với tổng thể kết quả triển khai đề tài, dự án thể hiện tập trung trong Báo cáo Toàn văn và Tóm tắt đề tài, dự án, với tư cách là hai tác phẩm được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả.

+ Quyền sở hữu đối với các đối tượng SHTT khác phát sinh trong tiến trình triển khai đề tài, dự án và thỏa mãn các tiêu chuẩn bảo hộ tương ứng theo pháp luật SHTT.

+ Quyền công bố, quyền sử dụng các thông tin không tiết lộ phát sinh trong tiến trình triển khai đề tài, dự án.

Nội dung quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ nêu trên bao hàm quyền nhân thân và quyền tài sản theo các quy định liên quan của pháp luật dân sự và pháp luật SHTT.

Đối với các thông tin mới và có giá trị nhưng không phải là thông tin không tiết lộ và cũng không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT liên quan, các bên tham gia triển khai đề tài, dự án đều có quyền công bố, sử dụng và khai thác.

Bên cạnh việc trao đổi về thủ tục và quy trình đăng ký sáng chế, lớp tập huấn còn được chia sẻ các vấn đề liên quan đến thông tin sở hữu công nghiệp và mục đích khai thác thông tin sở hữu công nghiệp. Việc thúc đẩy các doanh nghiệp đăng ký tham gia bảo hộ quyền sáng làm cho các công  trình nghiên cứu không bị giả danh, mất bản quyền và các sản phẩm đặc trưng vùng miền không bị lợi dụng, hạ thấp giá trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân địa phương thì những lớp tập huấn như thế này sẽ rất cần thiết và nên phát huy trong thời gian tới.

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập