Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 14/05/2019 Lượt xem: 23

Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học và cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) do Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư, được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 7699/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 với tổng mức đầu tư 14.850.966.000 đồng. Các hạng mục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2016. Việc đầu tư đã giúp Trung tâm hoàn thiện hạ tầng, kết nối các khu riêng lẻ của các dự án, hướng tới phát triển ngành công nghệ sinh học Đà Nẵng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có cán bộ chuyên môn cao, được trang bị hiện đại, đủ sức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Chính vì vậy, UBND thành phố đã tiếp tục có Quyết định số 6654/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 điều chỉnh dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) với tổng mức kinh phí sau khi điều chỉnh là 40.671.089.000 đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tích cực với sở, ngành và các đơn vị có liên quan để triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án và hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị triển khai thủ tục đấu thầu cho dự án. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2386/UBND-SXD ngày 05/4/2018 về việc tạm dừng dự án Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tuyến đường Vành Đai 2. Việc quy hoạch đường Vành đai 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến Trung tâm Công nghệ sinh học, cụ thể đã phá vỡ cảnh quan, cơ sở hạ tầng, hệ thống cấp thoát nước, điện..., buộc Trung tâm phải di dời các hạng mục hiện trạng (nhà nấm, khu nghiên cứu...), việc quản lý trụ sở và cơ sở vật chất cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đã điều chỉnh lại quy hoạch 1/500 Mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học.

Ngày 26 tháng 4 năm 2019, UBND thành phố đã có Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Mở rộng Trung tâm Công nghệ sinh học (Kèm bản vẽ tổng mặt bằng). Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án./.

Thị Trang

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập