Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5
Người đăng tin: Đỗ Thị Phương Thảo Ngày đăng tin: 11/05/2019 Lượt xem: 146

Trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta, Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều đóng góp to lớn. Ngày 18-5-1963, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhà khoa học, cán bộ quản lý KH&CN Việt Nam phải quan tâm phát triển KH&CN vì nó có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong bài phát biểu đó có câu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Câu nói cô đọng và giản dị của Bác đã hàm chứa đầy đủ nguyên lý, phương châm và sứ mệnh cao cả của KH&CN.

Từ dấu ấn sâu sắc đó, Luật KH&CN đã được Quốc hội thông qua ngày 18-6-2013, tại kỳ họp thứ 5 - khóa XIII, trong đó quyết định Ngày 18-5 là Ngày KH&CN Việt Nam.

Ở nhiều nước phát triển trên thế giới đều có ngày quốc gia về khoa học, tuần khoa học. Ở Mỹ có ngày KH&CN trẻ (NYSD) bắt đầu cách đây hơn 100 năm. Ở Úc có tuần lễ KH&CN quốc gia được tổ chức từ năm 1998 với mục tiêu đưa khoa học trở thành một văn hóa lớn, khơi dậy niềm đam mê khoa học của người dân. Ở nước ta, ngoài những ngày kỷ niệm lịch sử trọng đại của dân tộc, nhiều ban, ngành, đoàn thể có ngày kỷ niệm truyền thống, nhằm tôn vinh, tri ân, khuyến khích động viên những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Đồng thời, những ngày kỷ niệm đó cũng là dịp để xã hội nhìn nhận những việc đã làm được và những việc cần phải tiếp tục làm trong mỗi ngành nghề, lĩnh vực. Do đó, KH&CN - lĩnh vực mà Đảng ta đã khẳng định là quốc sách phát triển hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, việc quyết định kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam hàng năm của Đảng và Nhà nước ta đã đáp ứng đúng nguyện vọng của những nhà khoa học và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội.

Ngày hội của toàn xã hội

Năm 2014 là năm đầu tiên trên toàn quốc tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam, với chủ đề  “KH&CN - động lực phát triển nhanh và bền vững”. Từ đây, vào ngày này hàng năm là dịp mọi người tri ân, tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc, các công trình KH&CN có giá trị đóng góp cho sản xuất và đời sống, biểu dương người dân và thế hệ trẻ đam mê KH&CN và các đơn vị ứng dụng KH&CN tiên tiến hiện đại. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta, nhà khoa học, người làm KH&CN, doanh nghiệp, nhà quản lý nâng cao mạnh mẽ nhận thức và trách nhiệm thúc đẩy KH&CN đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ngày KH&CN không chỉ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học; đây cũng là ngày giới khoa học trong nước trưng bày, trình diễn những thành tựu nghiên cứu, sáng tạo của mình với công chúng và cũng chính là cơ hội để tuyên truyền phổ biến giáo dục về vai trò của KH&CN, đường lối chính sách, pháp luật phục vụ phát triển KH&CN như là quốc sách hàng đầu. Mục đích của Ngày KH&CN là khơi dậy niềm say mê sáng tạo của cả một dân tộc; không chỉ tạo ra ngày hội dành cho những người làm khoa học mà là cả xã hội, nhằm nâng cao ý thức về KH&CN, ý thức tự trọng, tự tôn dân tộc, ủng hộ và hậu thuẫn của cả xã hội đối với KH&CN. Đây phải trở thành ngày hội của tất cả mọi người, của toàn xã hội.  

Đà Nẵng chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Khoa học và Công nghệ

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đà Nẵng đã có bước đi phát triển mạnh mẽ và đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hoá - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, trước hết cần phải đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và rất cần có những đột phá, trong đó nhất thiết phải tạo đột phá trong KH&CN. Chính vì vậy, Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 cũng là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, nghiên cứu vận dụng những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo mọi điều kiện cho KH&CN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Để làm được điều đó, cần nhất là tạo môi trường thuận lợi cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ làm công tác khoa học phát huy hết trí tuệ, tài năng, được cống hiến và nâng cao trình độ năng lực, dấn thân cho khoa học, được tôn vinh và hưởng thụ xứng đáng với kết quả nghiên cứu KH&CN của mình.

Năm 2019, tròn 60 năm kỷ niệm ngày thành lập ngành Khoa học và Công nghệ, đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với ngành khoa học Việt Nam nói chung và của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đây không chỉ là dịp để kỷ niệm, động viên cán bộ làm công tác khoa học mà còn là dịp để động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống; “nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi” như Bác Hồ đã dạy. Ngày KH&CN phải trở thành ngày hội của toàn xã hội. Từng bước để Ngày KH&CN là dấu ấn sâu sắc trong cả năm và biến KH&CN trở thành mũi nhọn phát triển của thành phố.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập