Thông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP và Fanpage nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 - 5
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 08/05/2019 Lượt xem: 58

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-KHCN về kế hoạch truyền thông KH&CN năm 2019, trong đó có nội dung phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Thành phố tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP và Fanpage với chủ đề: Chính sách Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố Đà Nẵng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2019

Chương trình đối thoại được thực hiện nhằm mục đích giới thiệu đến doanh nghiệp những chủ trương, chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) hỗ trợ doanh nghiệp, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, giải đáp và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, chủ trì đối thoại.

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử TP thực hiện.

- Chương trình đối thoại sẽ được trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử TP và Fanpage của Cổng vào lúc 08h30 ngày 16/5/2019 (thứ Năm)

- Thời lượng: 90 phút, từ 08h30 - 10h00

- Địa điểm: số 02 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Kính Thông báo đến Quý Lãnh đạo và các phòng/đơn vị liên quan được biết để phối hợp thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập