Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 25/04/2019 Lượt xem: 23

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước với các thông tin như sau:

- Tên nhiệm vụ KH&CN: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo lũ lụt.

- Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước - 299 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3711364 - Fax: 0236.3711364.

- Cá nhân đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: ThS Văn Phú Chính - Số CMND: 201303477 - Địa chỉ thường trú: 23 Hải Phòng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng – VRAIN và Hệ thống cảnh báo lũ thông minh - VFASS.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập