Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo lũ lụt
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 25/04/2019 Lượt xem: 42

Ngày 23/4/2019 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo lũ lụt” do Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC) làm Cơ quan chủ trì và ThS Văn Phú Chính làm Chủ nhiệm đề tài.

(Nguồn: ảnh chụp tại buổi họp)

Sản phẩm đề tài là hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng – VRAIN và Hệ thống cảnh báo lũ thông minh – VFASS. Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có hiệu quả ứng dụng trong công tác dự báo, cảnh báo lũ lụt và có tính ứng dụng cao trong điều kiện thực tế ở địa phương.

Các thành viên Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận. Hội đồng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận cho kết quả nhiệm vụ và Cơ quan chủ trì tiếp tục đầu tư nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Công ty.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập