Đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo sớm lũ lụt"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 20/04/2019 Lượt xem: 30

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tổ chức họp đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT để thiết lập hệ thống quan trắc chuyên dùng cảnh báo sớm lũ lụt".

Đơn vị chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước (WATEC)

Cá nhân chủ trì nhiệm vụ: ThS. Văn Phú Chính

Lĩnh vực KH&CN: khí tượng thủy văn, môi trường và công nghệ thông tin.

Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ: sản phẩm chính của nhiệm vụ là hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng - VRAIN và hệ thống cảnh báo sớm lũ thông minh - VFASS. Phát triển Hệ thống cảnh báo sớm mưa lớn và ngập lụt theo thời gian thực dựa trên nền tảng công nghệ IoT (Internet of Things) nhằm hỗ trợ người dân, cộng đồng và chính quyền các cấp chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do mưa lớn và ngập lụt gây ra.

Thời gian đánh giá: 14h00 ngày 23/4/2019.

Địa điểm: phòng họp số 1, tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập