Thông báo Tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 18/04/2019 Lượt xem: 24

Căn cứ Thông báo số 19/TB-SKHCN ngày 26/2/2019 của Sở KH&CN về việc dự toán chi tiết năm 2019; Căn cứ Công văn số 3826/SHTT-NĐHT ngày 04/3/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày SHTT thế giới 26/4.

Sở KH&CN sẽ tổ chức Hội thảo "Sở hữu trí tuệ với văn hóa, thể thao và du lịch" với các nội dung:

- Tuyên truyền pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố:

 + Vai trò của hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

 + Đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch địa phương và các ngành nghề kinh doanh liên quan.

- Thực trạng hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thực trạng quản lý văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thực trạng quản lý du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng tham gia gồm:

- Đai diện các Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao và các phòng liên quan.

- Đại diện Sở Du lịch và các phòng liên quan.

- UBND các quận, huyện: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

- Các huấn luyện viên; vận động viên; sinh viên của các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (có danh sách kèm theo).

Hội thảo được dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 08h30 ngày 24/4/2019 tại Hội trường tầng 2 - Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Kính gửi thông báo đến Quý Lãnh đạo và các phòng liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập