Khóa tập huấn Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sáng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Người đăng tin: Đỗ Thị Phương Thảo Ngày đăng tin: 17/04/2019 Lượt xem: 81

Sáng ngày 17/4, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho đối tượng là đại diện lãnh đạo về chất lượng, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác ISO tại UBND các phường, xã, các sở ban ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, đồng thời triển khai Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Sáng ngày 17/4, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho đối tượng là đại diện lãnh đạo về chất lượng, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác ISO tại UBND các phường, xã, các sở ban ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Khóa tập huấn có sự tham dự của ông Nguyễn Bá Hòa - Chi cục trưởng Chi cục TĐC Đà Nẵng, ông Trương Công Tuyến - Phó Chi cục trưởng Chi cục TĐC Đà Nẵng, cùng đại diện các cơ quan, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Bá Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại khóa tập huấn, Chuyên gia tư vấn đào tạo Trung tâm đào tạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, ông Đào Quốc Toàn trình bày những nội dung cơ bản: Giới thiệu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; những thay đổi của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; cách thức chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và Giới thiệu Mô hình khung HTQLCL theo Quyết định 101/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập