Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 04/04/2019 Lượt xem: 74

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 07/11/2018 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (gọi chung là người sử dụng lao động). Nghị định không áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149 là: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Nghị định 149 còn quy định rõ 7 nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc liên quan, trong đó quan trọng là nội dung: Người sử dụng lao động phải công khai, người lao động được tham gia ý kiến và được quyết định, được kiểm tra, giám sát.

Chi tiết cụ thể tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP kèm theo.

Lê Quyên

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập