Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 17/10/2014 Lượt xem: 16

Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Đà Nẵng .

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập