Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 20/03/2019 Lượt xem: 90

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 

Thực hiện hướng dẫn của UBND thành phố tại Công văn số 8117/UBND-SKHĐT ngày 22 ngày 10 tháng 2018 về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Báo cáo số 152/BC-SKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2018 về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019 . Báo cáo cập nhật đánh giá hoạt động KH&CN năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.

 

Nội dung chi tiết của Báo cáo theo phụ lục đính kèm

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập