Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”
Người đăng tin: Nguyễn Xuân Bình Ngày đăng tin: 08/03/2019 Lượt xem: 144

Ngày 08/3, tại phòng họp 2, khu A của Đại học Đà Nẵng. Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác năm 2019, Ban chủ nhiệm chương trình KC-4.0/19-25 đã phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo triển khai Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy phát biểu chủ trì Chương trình

 

Nhằm quảng bá, giới thiệu Chương trình đến các đơn vị và các doanh nghiệp Khoa học công nghệ tại Đà Nẵng. Chương trình do PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm chương trình chủ trì Hội thảo. Ngoài ra, Chương trình còn có sự tham dự của các cơ quan ban ngành liên quan như Phòng Quản lý Khoa học công nghệ Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

 

Với mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng theo định hướng chuyển đổi số. Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

 

 

Trong năm 2020, Bộ KH&CN dự kiến gói kinh phí thực hiện chương trình là 60 tỷ dành cho 10 nhiệm vụ. Để Chương trình KC-4.0/19-25 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.

 

Hội thảo đã chỉ ra những nội dung chính Chương trình sẽ nghiên cứu:

 

1. Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh.

 

2. Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

 

3. Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

 

Trưởng phòng KH&CN – Hợp tác quốc tế Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

TS. Nguyễn Đình Lâm phát biểu tham gia Chương trình

 

Dự kiến sẽ có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic), Internet kết nối vạn vật (Internet of Things), Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh…

 

Ngoài ra, sản phẩm dự kiến của Chương trình có khoảng 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình sẽ hỗ trợ ưu đãi tín dụng được ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

 

Kết thúc hội thảo, Ban chủ nhiệm Chương trình kính đề nghị các Cơ quan, Tổ chức, Hiệp Hội, Tập đoàn, Doanh nghiệp tại Đà Nẵng thông báo này đến các đơn vị có liên quan để biết và tham gia./.

 

Xuân Bình

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập