Họp Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài "Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 11/03/2019 Lượt xem: 14

Ngày 11/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cuộc họp Hội đồng khoa học tư vấn đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài "Kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1888-1945) qua những nguồn tư liệu mới".

Hội đồng gồm 07 thành viên do PGS.TS. Lưu Trang làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là TS. Huỳnh Văn Hoa và ThS. Trần Quang Thanh.

Hình ảnh: Phiên họp Hội đồng ngày 11/3/2019

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt thuyết minh đề tài và xem xét hồ sơ, Hội đồng đã thảo luận, nhận xét, đánh giá hồ sơ đề tài theo các tiêu chí đánh giá đã được quy định. Theo đó, Hội đồng đã đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm nhận diện về kinh tế Đà Nẵng thời kì Pháp thuộc (1988-1945) trên cơ sở tiếp cận những nguồn tư liệu mới.  Đề tài sẽ được thực hiện từ tháng 3/2019 đến tháng 03/2021. Sản phẩm chính của đề tài là bộ tư liệu sưu tầm, biên dịch, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, các báo cáo chuyên đề và chủ đề không gian trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng; bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.  Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cung cấp tư liệu lịch sử cho thành phố, đồng thời  phục vụ trực tiếp cho công tác trưng bày, thuyết minh tại Bảo tàng Đà Nẵng phục vụ du khách và người dân thành phố. Hội đồng đánh giá Bảo tàng Đà Nẵng, đơn vị phối hợp thực hiện là Hội Khoa học lịch sử thành phố và các thành viên đăng ký tham gia đề tài có năng lực phù hợp để triển khai đề tài. Hội đồng cho điểm hồ sơ đề tài đạt 85,9/100 điểm, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt Bảo tàng Đà Nẵng và Tiến sĩ Dương Thanh Mừng trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài và phê duyệt thuyết minh đề tài sau khi Cơ quan chủ trì, Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ thuyết minh theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập