Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo đề nghị của Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 12/03/2019 Lượt xem: 12

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu, sản xuất công tơ điện tử 3 fa nhiều biểu giá tích hợp đọc chỉ số từ xa qua sóng vô tuyến ký hiệu DT03M10, DT03M05 và DT03M01.

2. Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung. Địa chỉ trụ sở chính: 552 đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.2246555. Fax: 0236.2220899.

Trung tâm sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung được thành lập theo Quyết định số 3899/QĐ-EVNCPC ngày 11/6/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Trung trên cơ sở tách ra từ Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung - là đơn vị công tác của các tác giả công trình “Nghiên cứu, sản xuất công tơ điện tử 3 fa nhiều biểu giá tích hợp đọc chỉ số từ xa qua sóng vô tuyến ký hiệu DT03M10, DT03M05 và DT03M01” tại thời điểm được khen thưởng theo Quyết định số 854/QĐ-LHHVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập