Một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN bị bãi bỏ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 07/03/2019 Lượt xem: 31

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2019/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành.

Theo đó, có 9 văn bản bị bãi bỏ toàn bộ và 01 văn bản bị bãi bỏ một phần liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Riêng đối với lĩnh vực khoa học và công nghê, từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 các văn bản sau sẽ hết hiệu lực thi hành:

1. Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ.

2. Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định về đơn vị đo lường chính thức. 

Tải toàn văn Nghị định số 12/2019/NĐ-CP  tại đây./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập