Về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 01/03/2019 Lượt xem: 13

Về việc xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018

Nhằm triển khai thực hiện công tác khóa sổ kế toán trên Tabmis và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo lịch và thành phần kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2018 

1. Thời gian kiểm tra quyết toán như sau:

- Ngày 11/3/2018: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Ngày 12/3/2018: Trung tâm Công nghệ Sinh học

- Ngày 13/3/2018: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn CGCN

- Ngày 14/3/2018: Trung tâm Thông tin KH&CN

2. Tổ kiểm tra quyết toán ngân sách năm 2018 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Viết Toàn – TP KH-TC Sở KH&CN: Tổ trưởng;

- Bà Nguyễn Thị Bá Tuyên – Kế toán trưởng Sở KH&CN: Tổ phó;

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai - Kế toán viên Sở KH&CN: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Trang - Kế toán viên Sở KH&CN: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thành viên;

- Ông Trần Văn Đài – Phụ trách kế toán Trung tâm CNSH: Thành viên;

- Bà Trần Thị Tố Ngọc – Kế toán trưởng Trung tâm Tiết kiệm năng  lượng và Tư vấn CGCN: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Nên - Phụ trách kế toán Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ: Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thu - Kế toán trưởng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Thành viên.

Yêu cầu các phòng, các đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có tên trong Tổ kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập