Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 25/02/2019 Lượt xem: 28

Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 04/01/2019 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ389 ngày 04/01/2019 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã thực hiện hoạt động thanh, kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết quả thực hiện như sau:

Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 41 cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó: thanh tra chuyên ngành 12 cơ sở, kiểm tra chuyên ngành 29 cơ sở. Các lĩnh vực được thanh, kiểm tra gồm: xăng dầu, thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, đồ chơi trẻ em, phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn. Ngoài ra, Sở cũng đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa Miền Trung (cơ quan thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu và thiết bị điện, điện tử tại 04 cơ sở , trong đó 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 02 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử. Các cơ sở được thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được phân bố đều ở tất cả các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Công tác thanh tra chuyên ngành

Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 08 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 02 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử: Các cơ sở được thanh tra chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và thiết bị điện, điện tử. 10/10 mẫu xăng lấy thử nghiệm có chất lượng phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN và 04/04 mẫu thiết bị điện, điện tử có chất lượng phù hợp với QCVN 4:2009/BKHCN.

(Ảnh 1: Đoàn Thanh tra đang làm việc tại cơ sở)

(Ảnh 2: Thành viên Đoàn Thanh tra đang kiểm tra sai số đo lường cột đo xăng dầu)

(Hình 3: Thành viên Đoàn Thanh tra đang niêm phong mẫu xăng)

 

Công tác kiểm tra chuyên ngành

Kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 05 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; 04 siêu thị kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm và kiểm tra phương tiện đo, nhãn hàng hóa, lượng hàng đóng gói sẵn tại 20 cơ sở:

Các cơ sở được kiểm tra cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 07/07 mẫu xăng có chất lượng phù hợp với QCVN 1:2015/BKHCN. 07/07 mẫu thiết bị điện, điện tử phù hợp với QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009. 14/14 mẫu đồ chơi trẻ em phù hợp QCVN 3:2009/BKHCN.

(Ảnh 4: Kiểm tra đồ chơi trẻ em tại siêu thị)

        Bên cạnh đó, một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về sử dụng phương tiện đo trong kinh doanh: 06/20 cơ sở kinh doanh được kiểm tra có sử dụng phương tiện đo chưa được kiểm định hoặc đã hết hạn kiểm định (Hộ kinh doanh Huỳnh Sánh, Tạp hóa Xuân Mỹ, Đặc sản Miền Trung Thiên Phú, Nhà hàng Anh Đào, Hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt, Công ty TNHH Hàn Giang Việt). Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tiến hành kiểm định phương tiện đo theo đúng quy định của pháp luật. 02/04 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được kinh doanh tại Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce có chất lượng không phù hợp với QCVN2:2008/BKHCN; Sở đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành xử lý đối với cơ sở vi phạm./.

(Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập