Thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 30/12/2018 Lượt xem: 17

Kết quả thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo thành phố; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình “Thành phố 4 an” năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 177/SKHCN-VP ngày 05/3/2018,
Năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường thực hiện cụ thể, có hiệu quả các nội dung Chương trình "Thành phố 4 an" góp phần cùng với các ngành, các cấp và các địa phương thực hiện thành công Chương trình "Thành phố 4 an" của thành phố

Xem chi tiết tại Báo cáo số 194/BC-SKHCN ngày 28/12/2018

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập