Các văn bản mới về khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/10/2014 Lượt xem: 19

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và triển khai thực hiện các văn bản do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành sau đây:

- Thông tư liên tịch số 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

- Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.

- Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết đoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập