Kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 21/01/2019 Lượt xem: 93

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 đến các thí sinh được biết (Thông báo số 10/TB-SKHCN ngày 21/01/2019 kèm theo)./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập