Sở khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo sở
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 04/01/2019 Lượt xem: 364

Sáng ngày 4/01/2019, đồng chí Thái Bá Cảnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở năm 2018. Đến dự có lãnh đạo Sở Nội Vụ và đại diện các ban giúp việc của Thành ủy.

Theo báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở, trong đó đã nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. Năm 2018, lãnh đạo Sở đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo đúng kế hoạch, đã tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực do ngành quản lý theo đúng quy đinh. Trong năm đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu so với kế hoạch, đáng chú ý là các nhiệm vụ trọng tâm và một số hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố

Toàn cảnh buổi kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở

1. Hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm

Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao. Với nhiệm vụ “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang” đã triển thực hiện vượt 50% so với kế hoạch đề ra, nhằm góp phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển huyện Hòa Vang theo đúng tinh thần của Nghị quyết đặt ra; Nhiệm vụ “Thực hiện có hiệu quả thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” đã hoàn thành sớm 15 ngày và đạt 125% so với kế hoạch. Qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố cạnh tranh lành mạnh. Điểm nổi bật của nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 đó là “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới nhằm thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và hoạt động khởi nghiệp” cũng vượt kế hoạch đề ra. Đây là nhiệm vụ có tác động lớn đến doanh nghiệp, đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố. Kết quả nổi bật nhất, có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội của thành phố đó là việc tổ chức thành công sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2018. Sự kiện đã thu hút gần 5.500 lượt người tham dự, với 250 gian hàng khởi nghiệp tham gia triển lãm, 250 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, diễn giả trong nước, quốc tế, 20 nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là đại diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp sáng tạo, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước ASEAN là đại diện của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu GEN không những đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, các khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng có cơ hội giao lưu, trao đổi, kết nối đầu tư với các đối tác trong nước và khu vực mà còn nâng cao hình ảnh của thành phố Đà Nẵng đối với bạn bè quốc tế.

2. Thực hiện tốt các hoạt động KH&CN

Lãnh đạo Sở thực hiện tốt các hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng là hoạt động gắn với đời sống hàng ngày, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thành phố đã được triển khai tích cực, nhất là công tác công bố hợp chuẩn và công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. Năm qua đã công bố hợp chuẩn của 12 lượt doanh nghiệp/24 sản phẩm và hồ sơ công bố hợp quy của 02 lượt doanh nghiệp/02 sản phẩm; Đã xử lý 100% với 347 lượt hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Kiểm định/hiệu chuẩn/kiểm tra 17.334 phương tiện đo. Triển khai đánh giá chứng nhận, tái chứng nhận và đánh giá giám sát sự phù hợp hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho 42 đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp (Iso 2015 cho cơ quan hành chính). Tích cực triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng trình Bộ KH&CN xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018 cho 01 doanh nghiệp (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung). Với mục tiêu tăng cường kiểm soát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu lưu thông trên thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng chống có hiệu quả sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng so với mức công bố, hàng giả, hàng nhái, Sở đã tổ chức 11 cuộc thanh tra, 9 cuộc kiểm tra với 194 cơ sở sản xuất. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm cung cấp thông tin về KH&CN, nhất là các sản phẩm công nghệ đến với mọi đối tượng kịp thời và chính xác.

Chú trọng việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn liền với ứng dụng thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ, đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng nghiên cứu dàn trải, không hiệu quả. Trong năm, đã quản lý triển khai thực hiện 78 nhiệm vụ, trong đó có 05 đề tài cấp quốc gia, 03 dự án nông thôn miền núi; 35 đề tài cấp thành phố và 35 đề tài cấp cơ sở với hơn 20 quy trình công nghệ được đưa vào ứng dụng. Bên cạnh đó chú trọng đẩy mạng ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, nhất là lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và công nghệ sinh học. Với những cố gắng của các nhà khoa học cho sự nghiệp phát triển ngành KH&CN, Sở đã tham mưu UBND thành phố đã tổ chức khen thưởng, tôn vinh các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN với 02 giải pháp hữu ích, 01 công trình đạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2017, 01 công trình đạt Giải Nhất cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2017 và Danh hiệu Sao Khuê 2018, cùng với 113 bài báo khoa học thuộc danh mục ISI. - Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.

3. Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên

Lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm. Trong đó, nổi bật là việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận của cấp trên đạt được kết quả tốt. Toàn sở ddã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đề án xây dựng “Thành phố 4 an”, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong tình hình mới” gắn với thực hiện tốt các chủ trương theo Nghị quyết của Thành ủy, kết quả 100% đảng viên, công chức viên chức và người lao động đã thực hiện tốt.  Không để cán bộ đảng viên, CCVCLĐ vi phạm kỷ luật kỷ cương bị xử lý. Hiệu quả sâu rộng nhất của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động từ Tập thể Lãnh đạo Sở đến toàn thể CCVCLĐ trong toàn Sở, góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ công chức trong tình hình hiện nay.

Tập thể Lãnh đạo Sở luôn ý thức và giữ gìn nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, như công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương trước hạn… đều thực hiện đúng quy trình, quy định và khách quan, công khai, dân chủ. Luôn phát huy dân chủ nội bộ, động viên, khuyến khích CCVCLĐ đề bạt, phát biểu, trao đổi ý kiến, đặc biệt tại các Hội nghị CCVCLĐ hàng năm, các Hội nghị Sơ kết, tổng kết của Sở.

Đại diện các ban giúp việc của Thành ủy đến dự buổi kiểm điểm

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Sở đã quyết tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của đồng chí Bí thư thành ủy, trong đó đã thực hiện ngay việc rà soát, tinh gọn bộ máy của các đơn vị, các phòng chức năng theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với tinh thần giảm 2 phòng chức năng và hợp nhất các phòng của trung tâm thông tin KH&CN. Sở luôn coi trọng việc phát triển tiềm lực KH&CN, cả về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, đặc biệt với Bộ KH&CN để tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cả kinh phí cho các hoạt động KH&CN. Hơn nữa, Sở đã triển khai thực hiện rất tốt các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN theo đúng chỉ đạo.

Để đạt được những kết quả nổi bật trong năm, tập thể lãnh đạo đã đoàn kết, thống nhất quyết tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngành. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục đó là việc tham mưu triển khai các quyết sách mạnh mẽ về tác động của KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là mảng sáng tạo khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp KH&CN. Tập thể lãnh đạo Sở cũng đã chỉ ra nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh hơn nữa vai trò của KH&CN trong phát triển chung của thành phố.

Với kết quả phân loại thi đua trong năm 2018, Sở đã công nhận 11 tập thể lao động tiên tiến, công nhận 11 chiến sĩ thi đua cơ sở, Giấy khen 07 tập thể, Giấy khen 37 cá nhân. Đề nghị UBND thành phố công nhận Tập thể lao động xuất sắc đối với 03 tập thể, xét tặng Bằng khen đối với 01 tập thể và 01 cá nhân. Đề nghị Bộ tặng bằng khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập