Thông báo Kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 21/12/2018 Lượt xem: 160

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kết quả điểm học tập và điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (có danh sách kèm theo) đến các thí sinh được biết (Thông báo số 86/TB-SKHCN kèm theo)./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập