Báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ năm 2018
Người đăng tin: Võ Đức Anh Ngày đăng tin: 20/12/2018 Lượt xem: 50

Kính gửi:  Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thực hiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử năm 2008 về việc báo cáo thực trạng tiến hành công việc bức xạ, nhằm chuẩn bị cho việc tổng hợp số liệu quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố báo cáo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân theo định kỳ hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở tiến hành công việc bức xạ báo cáo về các hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn vị như sau:

1. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang y tế thực hiện báo cáo theo Mẫu 1 (tải về tại đây).

2. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ khác báo cáo theo Mẫu 2 (tải về tại đây).

3. Các cơ sở tái chế sắt thép thực hiện theo mẫu Báo cáo sắt thép (tải về tại đây).

          Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ sở lập báo cáo bằng văn bản và gửi về cho Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25 tháng 12 năm 2018 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý chuyên ngành,

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.Đà Nẵng

Tầng 22, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Đà Nẵng

Tel: 0236.3889761.    Fax: 0236.3822864.

Email: qlng-skhcn@danang.gov.vn.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập